НачалоИнженерингови услуги

Услуги

Инжeнеринговите услуги, които предлагаме, включват:

  • Комплексни решения за електроразпределителни и електропреносни мрежи
  • Ефективно управление на процесите на производството на енергия, нейният пренос и разпределение
  • Мощна и иновативна концепция за автоматизация на подстанции
  • Пълна гама от продукти и услуги

Oсновните ни проекти са свързани с пълен обем инженерингови дейности за обекти на електроенергийната система. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти за извършване на всички необходими за целта дейности - от проектиране до пускане на обекта в редовна експлоатация. Стартирането на всеки нов проект се предшества от подробно и детайлно проучване и консултиране с нашите клиенти, като целта е намиране на най-оптималното техническо решение.

Нашите продукти са специално разработени с цел да минимизират схемните и проектни решения, което води до чувствително оптимизиране на разходите. Използваните технологии изискват минимална работа на обекта. Отделните елементи се изработват в заводски условия.

От особено важно значение за европейското качество на предлаганите услуги е това, че нашите продукти се изпитват според международни стандарти. Голямо предимство в работата си отдаваме на дейностите, свързани с консултиране и обучение на нашите клиенти.