Начало Инженерингови услугиИзграждане на подстанции

Изграждане на подстанции

ROCON извършва както цялостно изграждане на подстанции „до ключ“, така и отделни услуги за обекти на електроенергийната система:

  • Проектиране
  • Изготвяне на технически експертизи, технологична документация и др.
  • Изработване, монтаж и въвеждане в експлоатация на електромерни табла, командни шкафове, командно-релейни шкафове и табла, табла за централна сигнализация „Ц.С.“ и собствени нужди СН на подстанциите (табла „СН променлив ток“, СН прав ток“)
  • Електромонтажни работи на ел.уредби и съоръжения
  • Пусково-наладъчни работи на ел.уредби и съоръжения
  • Рехабилитация и подмяна на ел. съоръжения, командни шкафове, контролни и силови кабели и др.
  • Електрически изпитания
  • Настройка, проверка и въвеждане в експлоатация на релейни защити, автоматика, измервателна и телемеханична апаратура