Начало Инженерингови услугиСпециализирани услуги

Специализирани услуги

 • Обучение на специалисти по стандартна или индивидуална програма:
  • работа с електронни интелигентни устройства (IEDs) - релейни защити, автоматики, телемеханични, измервателни и специализирани контролери
  • работа със SCADA-системи
 • Проверка и калибриране на измервателна апаратура
 • Настройка, конфигуриране и проверка на IEDs
 • Функционални тестове на IEDs
 • Програмиране на нови функции в съответствие с конкретни изисквания на клиенти
 • Тестови изпитания на SCADA-системи в лабораторни условия:
  • изготвяне на тестови процедури
  • монтаж и настройка на системата
  • функционални и тренировъчни тестове