Начало НовиниПодстанция Словения

Подстанция Словения

04.04.2016

Подстанция Словения

През 2015 година в постнации 110/СрН Sevnica, Mokornog и Komen собственост на Elekro Celje d.d. и Elektro Primorska d.d. в Словения са доставени Надлъжни диференциални & Дистнационни защити на електропроводи и Многофункционални защити на изводи.

Всички устройства са оборудвани с комуникационни интерфейси и протоколи съгласно IEC 61850. Във всеки от горните устройства са включени MMS, GOOSE, NTP функционалност и FTP файл трансфер.

В п/ст Sevnica и п/ст Mokronog устройствата са свързани към системата за автоматизация на обекта тип CM 600 на ABB, докато в п/ст Komen те са свързани към EpConv със SISCO IEC61850 OPC сървър.

В п/ст Sevnica и п/ст Mokornog, релейните защити изпращат GOOSE съобщения към релета на ABB от фамилията REF за контрол на тока на товара.

Устройствата в п/ст Komen са пуснати в редовна експлоатация през Октомври 2015, а в п/ст Sevnica и п/ст Mokornog през Март 2016.