Архитектура за комуникация

Ниво IED

  • Всяко присъединение представлява част от процесна шина (Process Bus) като HSR кръг с вградени в двете защити Redbox, осигуряващи връзката към Lan-A и Lan-B

Ниво присъединение

  • Process Bus – PRP топлогия, устройства за релейна защита и управление, обменящи информация с Merging Units и I/O box посредством IEC 61850-9.2LE / IEC 61850-GOOSE, и с ниво обект по обектната шина

Ниво обект

  • Обектна шина (Station Bus) – PRP топология, посредством IEC 61850-MMS и GOOSE между IED и операторските станции в обекта