НачалоЗа ROCON

За ROCON

През 1988 г. колектив от избрани специалисти в България стартира работа по дългосрочен проект за разработка и производство на гама цифрови устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика. В този колектив са включени експерти от Националната електрическа компания, Техническия университет, подведомствените институти на Министерство на енергетиката – „Енергопроект“ и „Техенерго“. Проектът има подкрепата на държавата и стартира на базата на целева субсидия. Ръководството му е възложено на специалисти от секция "Управление на роботи" към Института по техническа кибернетика и роботика (ИТКР) при Българска академия на науките – тогава един от най-известните и водещи институти в страните от Източна Европа. На базата на този колектив през 1990 г. е създадено дружеството РОКОН АД, чиято основна задача е да доведе проекта до успешен край.

Основните направления в дейността на ROCON са:

  • Разработка и производство на съвременни цифрови устройства, предназначени главно за обекти на преносната и разпределителна мрежа на електроенергийната система, както и в енергийното стопанство на промишлени предприятия от различни области на икономиката;
  • Проектиране, реконструкция, инженеринг и частично или цялостно изграждане на обекти (подстанции) в преносната и/или разпределителната мрежа на електроенергийната система;
  • Изграждане на системи за автоматизация (SCADA-системи, регистриращи системи);
  • Научно-изследователска дейност, свързана с използване на нови и възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Екипът на ROCON е проектирал, произвел и пуснал в експлоатация:

  • Над 20 000 интелигентни електронни устройства (IEDs) за клиенти в България, Тайван, Индия, Турция, Русия, Словения, Египет, Индонезия, Малайзия, Мианмар и др.
  • Повече от 25 подстанции (изградени “до ключ”, частично оборудвани или рехабилитирани/реконструирани обекти)
  • Над 30 системи за автоматизация и управление на подстанции и контролни центрове за управление

За 25 години, в условия на безмилостна конкуренция с водещите световни производители на подобно оборудване, ROCON се е утвърдил като успешен и уважаван български производител, отвоювал съществен пазарен дял на местния и международния пазар.

                                

През последните години ROCON стартира голям инвестиционен проект съвместно с ООО „Юнител Инжиниринг”, Русия за създаване на промишлено предприятие „Московски релеен завод” (МРЗ) за производство на релейни защити и оборудване за електроенергетиката. Участвайки с know-how , технология и финансови средства, ROCON допринася съществено за създаването на най-съвременна високотехнологична конкурентно способна продукция.