Захранващи устройства

RPS 131 е захранващ източник за електронни електромери. При отпадане на входното напрежение от измервателните трансформатори, устройството формира на изхода си резервно галванически разделено захранване 15 V DC. Вграденият вътрешен часовник и регистър за събития (Event recorder) позволяват записването на аварийната информация, възникнала по време на експлоатацията. Устройството има сериен RS-485 интерфейс за връзка с AMR/SCADA системи. Kонфигурирането на устройството се осъществява, посредством MMI програмата и оптичния интерфейс (оптична глава).

 
 
 
 
 
 

 

  • Захранващо напрежение: 220 V DC/AC
  • Напреженови входове: 3 бр.,  Uн = 57.73 V AC (100 V при Uн = Uмф)
  • Изход "резервно захранване": 15 V DC (галванически разделено)
  • Цифров изход: 1 бр, електромеханично реле с н.о. контакт
  • Интерфейс за конфигурация: Оптичен (оптична глава)
  • Интерфейс за връзка към AMR/SCADA: RS-485, 2 wire