ПС "Камбаните"

Изграждането  на подстанция "Камбаните" е проект "до ключ" (архитектурна част, първична комутация, вторична комутация, SCADA система, доставка на апаратурата, изграждане, монтаж на съоръженията, изпитване и въвеждане в експлоатация). Строителството на подстанцията стартира през август и завършва в средата на месец ноември 2009 г.

За първичното оборудване на 110 kV са използвани съвременни продукти на водещи фирми като Сименс, АББ, Артече, КРУ на немската фирма Ритер. Всички IEDs (релейни защити, автоматики, контролери), шкафове за управление, командо-релейни шкафове, Системата за автоматизация и управление на подстанцията са производство на нашата фирма.

Иновативната технология, използвана при изграждането на подстанцията, нарежда Рокон сред водещите фирми в бранша.

Подстанцията е предвидена за работа без обслужващ персонал. Мониторинга и управлението се извършва дистанционно от ТДУ-Запад и Опорен пункт „СОФИЯ ЮГ“.