НачалоГаранция за качество

Гаранция за качество

Повече от 25 години разработката и производството на цифрови релейни защити е запазена марка на ROCON, утвърждавайки се като център за високотехнологични иновации и развитие. Нашата основна грижа е да помагаме на клиентите да намерят решение и постигнат целите си.

Нашата сила

 • Модерна технология за модерно производство на интелигентни устройства (IEDs):
  • Съответствие с международните стандарти (IEC / ANSI / EN), с нормите за безопасна работа и електромагнитна съвместимост за този тип апаратура, работеща стабилно в среда с промишлени смущения и в близост до високоволтови комутируеми съоръжения
  • Конструкция - компактна еднокорпусна кутия с малки размери, удобен, бърз монтаж и обслужване
  • Пълен набор от функции за РЗА, контрол, мониторинг и комуникации в едно устройство
  • Разнообразие от комуникационни протоколи: IEC61850, IEC60870, MODBUS, DNP3.0 и др.
  • Прилагане на системата за управление на качеството (ISO 9001:2008 сертификат)
 • Прилагане на стандартите OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004
 • Внедряване на концепцията за корпоративната социална отговорност (КСО) в бизнес стратегията на компанията
 • Изграждане на обекти „до ключ“ – проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка