Начало ПродуктиРелейни защити

Релейни защити

ROCON разработва и произвежда широк спектър от интелигентни електронни устройства (IEDs) за релейна защита и автоматика (РЗА), подходящи за различни сектори на индустрията – за всички обекти на електроенергийната система (от производство, преноса и разпределението до крайния потребител на енергия), за транспортните предприятия, заводските подстанции и др. 

 

 

 

Серия DRAGON са най-новите устройства в продуктова гама на ROCON. Характеристиките, които притежава, отразяват солидния опит на фирмата от една страна и от друга – една съвсем нова, модерна и иновативна концепция. Серия DRAGON съчетава множество високотехнологични (“state of the art”) решения за нашите клиенти:

 • Пълен набор от функции по релейна защита, автоматика и управление, подходящи за:
  • електроразпределителните и електропреносните мрежи
  • основна и резервна защита на въздушни електропроводи, кабелни изводи, силови трансформатори, двигатели и др.
  • всички начини на заземяване на неутралата
  • генериращи мощности от възобновяемите източници на енергия (ВяЕЦ, ФЕЦ и др.)
 • Специални алгоритми за земна защита
 • Компактен и икономически ефективен дизайн
 • Интуитивен и достъпен потребителски интерфейс (HMI/MMI)
 • Висока степен на сигурност на данните
 • Безопасност при работа
 • Възможност за добавяне на нови функции по релейна защита и контрол
 • Гъвкаво и лесно създаване на потребителски функции
 • Производство, комуникационни протоколи и интерфейси, отговарящи на международните стандарти