Начало Инженерингови услугиСистеми за автоматизация

Системи за автоматизация

Комплексно решение за автоматизация на подстанции

 

Фирма ROCON предлага иновативна концепция за автоматизиране на подстанции, която позволява адаптиране на електроенергийната система към новите условия днес и утре. RSS 200 представлява завършена система от продукти и услуги за автоматизиране на подстанции:

 • Производство на широка гама интелигентни устройства (IEDs) на световно ниво като цифрови релейни защити за високо и средно напрежение, автоматика, телемеханични контролери, специализирани контролери и др.
 • Комплексни проекти за подстанции
 • SCADA/HMI
 • Инженеринг и техническа поддръжка 

Системата RSS 200 удовлетворява сложните изисквания на различни видове преносни и разпределителни мрежи, така също и индивидуалните изисквания на различните потребители. На фокус са поставени модерната визия, точната информация за процесите в обекта и бързата реакция на системата.

В нашите проекти се залага на използването на стандартни технически решения по отношение на вложената апаратура, програмните средства и оперативната съвместимост (Interoperability) с устройства и системи на различни производители.

RSS 200 е децентрализирана и отворена система, което позволява разширяването й по обем и функции по време на цикъла й на живот. Тя е изградена на йерархичен принцип с две основни нива:

 • Контролен център (РДС, ТДУ и др.) и
 • Енергиен обект (подстанция, ТЕЦ, ВЕЦ и др.).

Всяко ниво представлява самостоятелна гъвкава система с разпределена структура и обектна йерархия. Отделните елементи на системата могат да работят и като самостоятелно обособени единици, което позволява поетапното им въвеждане в експлоатация.

Системата обезпечава поддържане на отдалечени операторски станции в техническите и административни служби на съответното предприятие при двустранен обмен на информация в реално време.

Основни характеристики на системата

 • Съответствие с международните стандарти (IEC / ANSI / EN), нормите за безопасна работа и електромагнитна съвместимост за апаратура в близост до високоволтови съоръжения
 • Стандартни технически решения (software и hardware)
 • Надежден и сигурен обмен на данни
 • Повече от 250 вградени протокола за комуникация - IEC 61850, IEC 60870, MODBUS, DNP и др.
 • Мощни средства за анализ, изчисления и оптимизиране на работата
 • Резервиране във всеки възел (software и hardware)
 • Лесен начин за надграждане на нови елементи към системата
 • Отдалечен достъп до системата за сервиз и конфигуриране (Web Client)

Операторска станция (SCADA/HMI)

 • Автоматично оцветяване според топологията на мрежата
 • Представяне на електрически и неелектрически величини в графичен вид (trends), в табличен вид, на мнемосхеми
 • Управление на алармите и детайлен хронологичен списък със събития
 • Определяне мястото на к.с.(Fault locator)
 • Генериране на отчети за електрическа енергия
 • Библиотека с техническа информация за обекта и съоръженията
 • Дистанционен контрол на първичните съоръжения
 • Дистанционна смяна на настройки на РЗА и режимни параметри;
 • Моделиране на блокировки
 • Интуитивна работа с операторската станция
 • Свободно мащабиране на картини и списъци
 • Експорт на данни от процеса в различен формат
 • Вградени езици