Начало Продукти Допълнителни устройстваRAU 108T Температурен контрол на силов трансформатор

RAU 108T Температурен контрол на силов трансформатор

RAU 108T oсъщeствява непрекъснат температурен контрол на силов трансформатор, подава команди за управление на охлаждането, осъществява аварийно изключване на трансформатора при повишаване на температурата над предварително зададената настройка.

Устройството визуализира ток (I), температурата на горният слой на маслото (t_oil), прегряването на трансформатора спрямо външната температура (Т_o.h.), текущото положение на янсеновия регулатор. Измерените стойности на величините се следят от устройството и се предават по съответния комуникационен протокол към SCADA-система.

RAU 108T следи измерените стойности на тока и температурите и реализира функциите, свързани с температурния контрол на трансформатора. За всяка величина се задават по четири гранични стойности. При откриване на условие за наличие на неизправност (т.е. премината гранична стойност), устройството заработва в следната последователност от действия:

  • Пуска вентилатори 1-ва група при превишаване на поне една от зададените настройки
  • Пуска вентилатори 2-ра група при превишаване на поне една от зададените настройки
  • Сигнализира (аларма и светодиод) за критично температурно състояние на трансформатора
  • Изключване на трансформатора