RAU 116 / 110

RAU 116 / 110 е предназначено да работи в обекти на електроенергийната система и големите промишлени предприятия, като устройство за сигнализация или част от система за централна сигнализация.

Посредством цифровите си входове устройството получава сигнали от действието на релейни защити, автоматики, блокировки, технологични сигнали (оперативни напрежения за управление и сигнализация, работа на батерия и изправител и др.) и индикира за грешки посредством своите светодиоди и цифрови изходи. Цифровите изходи могат да бъдат свързани към системата за сигнализиране на станцията - за да се активира например аварийният звънец или сирена.

 

 

Основни характеристики:

  • Цифрово устройство с пълно галванично разделяне на отделните блокове в устройството като захранване, цифрови входове, цифрови изходи, интерфейси за комуникация
  • Възможност за потребителско конфигуриране на цифрови входове и изходи
  • Лесен и достъпен начин на работа с устройството по отношение на конфигуриране и диагностика
  • На всеки цифров вход съответства функционална група за индикация: светодиод, бутон за квитиране, поле за надпис
  • Запис на аварийна информация в реално време
  • Непрекъснат мониторинг на входните сигнали и самодиагностика
  • RAU 116 / 110 може да бъде част от системата SCADA посредством стандартни комуникационни протоколи - IEC 60870 или MODBUS RTU
  • Лесна проверка, настройка, поддръжка, монтаж и комуникация с устройството