MMI 400

MMI 400 (Man Machine Interface) е програма за наблюдение и конфигурация на устройствата от серия 400.

 

 

 

 

 

 

Програмата може да се използва за:

- Конфигуриране

 • Изтегляне на конфигурации от устройствата, разглеждане и съхраняване на РС
 • Създаване на нови конфигурации, както и редактиране на предварително изтеглените
 • Зареждане на конфигурации в устройствата
 • Разпечатване на принтер

- Настройки на релейна защита

 • Изтегляне на настройки от устройствата, разглеждане и съхраняване на РС
 • Създаване на нови настройки, както и редактиране на предварително изтеглените
 • Зареждане на настройки в устройствата
 • Разпечатване на принтер

- Регистратор на осцилографни събития (Disturbance Recorder)

 • Изтегляне на събитията с осцилографна информация, разглеждане в графичен режим и съхраняване на РС
 • Дистанционно изтриване на Регистратора
 • Разпечатване на принтер

- Измерване на текущи данни от устройството

 • Състояние на цифровите входове и изходи
 • Състояние на светодиодите
 • Визуализиране на напреженията и мощностите
 • Състояние на минимално-напреженови и посочни релета
 • Честота и аналогов вход, от който се измерва честотата
 • Преминати в момента гранични стойности на следените аналогови величини
 • Управление на цифрови изходи, светодиоди и блинкери