MMI D

MMI D (Man Machine Interface) е програма за наблюдение и конфигуриране на всички устройства от серия DRAGON. Това е набор от програми, които споделят обща база данни, но могат да се изпълняват отделно:

 • Основен модул
 • Редактор на програмируема логика (PL)
 • Редактор на мнемосхеми
 • Конфигуратор IEC 61850
 • Comtrade Viewer

 

Програмата може да се използва за:

- Работа offline

 • Отваряне, редактиране, запазване на файлове за конфигурация/настройки на IED
 • Отваряне и анализ на събития, записи на смущения
 • Редактиране на програмируеми логически файлове (PL)
 • Отваряне на архивни файлове
 • Печат на конфигурации, настройки, събития и т.н.

- Работа online

 • Мониторинг - визуализация на текущото състояние на всички аналогови стойности, процесни точки и цифрови изходи и т.н.
 • Четене и визуализация на данни от: регистър на събития (Event Log), регистратора на осцилографна информация (Disturbance Recorder) и от регистратора на бавни преходни процеси (Data Logger)
 • Конфигурация - четене/запис на конфигурации/настройки на IED
 • Диагностика - активиране на светодиоди, изходи, вътрешни променливи (тестов режим)
 • Архивиране на информация за устройството