СЕРИЯ DRAGON

Важен фокус са висококачествените, икономически ефективни интелигентни електронни устройства (IEDs), които помагат на производителите и дистрибуторите на енергия да получат най-доброто от своите производства и мрежи. Нашата цел е да подпомогнем постигането на резултати по най-ефективен начин.

Фамилия DRAGON са най-новите устройства в продуктовата гама на ROCON, която комбинира множество високотехнологични (“state of the art”) решения в едно IED с различен дизайн и възможности.

 

 

 

 

 

 • Опростен, икономичен и компактен дизайн с пълно интегриране на всички необходими функции за защита и управление
 • Модулна конструкция, която позволява възможности за разширение на входно-изходните модули
 • Електромагнитна съвместимост (ЕМС), изолация, механични и климатични типови тестове съгласно действащите IEC/EN стандарти
 • Висока степен на достъпност и лесна поддръжка благодарение на ефективния самоконтрол
 • Скорост на сканиране 80 измервания за период
 • Локален човеко-машинен интерфейс (Human-Machine Interface) посредством клавиатурата на лицевия панел, светодиодна индикация и LCD цифров/графичен дисплей
 • Прост и лесен за използване HMI/MMI диалог (локален/компютърно базиран)
 • Настройка посредством РС- и MS Windows съвместима сервизна MMI програма (Man-Machine Interface) (една програма за цялата фамилия DRAGON)
 • Гъвкаво програмиране, базирано на IEC61131, което позволява добавяне на нови функции за защита и управление без никакво влияние върху опроводяването
 • Разнообразие от протоколи за синхронизация на времето: SNTP, IEEE1588 (PTPv2), IRIG-B, 1PPS
 • Комуникация с горното ниво на SAS посредством различни интерфейси, включващи електрически и оптичен Ethernet LAN
 • Комуникационни протоколи съгласно IEC61850 ed1/ed2, IEC60870-5-104, IEC60870-5-103, DNP-3 и Modbus RTU/TCP
 • Протоколи с резервиране от типа IEC62439-3 (PRP/HSR), RSTP
 • Интегриране на функциите по автоматично регулиране на напрежението (АРН) и мониторинг на технологичните параметри на силовите трансформатори, включително и контрол на износването на изолацията
 • Приложение на концепцията за цифрова подстанция, включващо възможност за работа с IEC61850 базирана процесна шина (Process Bus), Merging Units (MUs) и интелигентни входно/изходни устройства ( I/O Box ).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фамилия DRAGON включва много защитни функции за различни приложения:

 • Основна и/или резервна защита за въздушни линии, подземни кабели, трансформатори, двигатели и шини
 • Подходящи за мрежа високо напрежение (ВН) и мрежа средно напрежение (СН); промишленост, транспорт и др. (вятърни паркове, слънчеви паркове и др.)
 • Приложими за всички видове заземяване на неутралата (изолирана; заземена; заземена през активно съпротивление; или заземена през Петерсонова бобина)

 

ВИДОВЕ УСТРОЙСТВА

Релейна защита на изводи средно напрежение (СН)

 • Максимално токова защита тип RFI D

Релейна защита на линии високо напрежение (ВН) тип RLI D

 • Дистанционна защита тип RLI Dd
 • Диференциална с дистанционна защита тип RLI DI

Релейна защита на силови трансформатори

 • Диференциална защита на трансформатор тип RTI D

Диференциална защита на шини (ДЗШ) тип RBP D

 • Централизирана тип RBP Dc

           До 10 полета в един 19`` rack

           До 20 полета в два 19`` rack

           До 30 полета в три 19`` rack

 •  Децентрализирана тип RBP Dd

Диференциална защита на двигатели тип RMI D

Локални контролери тип RTU D

 • Локален контролер за мониторинг и управление тип RTU Dc
 • Локален контролер за мониторинг, управление и контрол тип RTU Dp

Документация