СЕРИЯ 400

Релейни защити за мрежи ВН

RLI 401 Дистанционна защита и управление за линии ВН

RTI 402 Диференциална защита на силови трансформатори

RTU 401 Локален контролер

Релейни защити за мрежи СН

RFI 401 Посочна максималнотокова защита

RFI 421 Непосочна максималнотокова защита

 

 

 

За всяко цифрово устройство от Серия 400:

  • Устройството включва функциите защита, мониторинг и управление на прекъсвачите
  • Устройството изпълнява и допълнителни функции за комуникация с горното ниво на SAS чрез локалната мрежа - протокол IEC 60870-5 или IEC 60870-5-103
  • Диалогът с устройството може да се извърши от лицевия панел на устройството или от компютър и програма MMI 400 (Man Machine Interface).

RLI 401 е устройство за дистанционна и диференциална защита за линии до 110 kV. Основната функция на RLI 401 е дистанционна защита. Устройството може да изпълнява функции на главна или резервна защита за всички видове късо съединение.

RTI 402 е основна защита на двунамотъчен силов трансформатор срещу всички видове къси съединения на парактически всички нива на напрежение. При използване на трансформатори е включена и чувствителна защита срещу вътрешно земно съединение.

RTU 401 е локален контролер, чийто основни характеристики са: локално и дистанционно управление, сигнализация на състоянието и алармата, комуникация SCADA и др. Използваният протокол за комуникация по локалната мрежа е IEC 60870-5.

RFI 401 е посочна максималнотокова защита за линии средно напрежение (СН). Устройството се използва и като резервна защита на високоволтови линии и силови трансформатори.

Като защита на извод СН, RFI 401 може да се изплозва при всички видове заземяване на мрежата - директно, през активно съпротивление, изолирани или компенсирани. Устройството е предназначено за линии с едностранно/двустранно захранване.

RFI 421 е непосочна максималнотокова защита за линии средно напрежение (СН). Устройството се използва и като резервна защита на високоволтови линии и силови трансформатори.

Като защита на извод СН, RFI 401 може да се изплозва при всички видове заземяване на мрежата - директно, през активно съпротивление, изолирани или компенсирани. Устройството е предназначено за линии с едностранно захранване.