Преобразуватели

RRC 102 е двуканален преобразувател на съпротивление. Чрез аналоговите си входове, RRC 102 измерва съпротивлението на свързаните към него температурни сензори и/или датчик за положението на Янсеновия регулатор и ги преобразува в еквивалентен ток с обхват от 4 до 20 mA.

Аналоговите изходи могат да се използват като входни величини за устройство от типа RAU 108T - устройство за температурен контрол на силов трансформатор.

 

 

 

 

 

 

  • Захранващо напрежение: 220 V DC/AC
  • Аналогови входове: 2 бр. (съпротивление)
  • Аналогови изходи: 2 бр.(ток) , 4-20 mA
  • Монтаж: на DIN шина