Comtrade Viewer

Comtrade Viewer е програма за визуализация и анализ на осцилографни файлове във формат COMTRADE.

Основните характеристики на програмата са:

  • Визуализация на моментни / RMS стойности в първични / вторични
  • Векторни диаграми, хармоничен анализ
  • Едновременно преглед на повече от един файл
  • Комбиниране на файлове от множество утройства в един Comtrade-формат, въз основа на предварително зададени от потребителя критерии (Merge)