IEC 61850 Configurator

IEC 61850 Configurator е програма за конфигуриране на устройствата от серия DRAGON, поддържащи IEC 61850.

Програмата осигурява следните функции:

  • Четене на IEC 61850 SCL файл от устройството
  • Отваряне на SCL файл (режим offline)
  • Визуализация/промяна на SCL файл
  • Изпращане на SCL файл към устройството
  • Запис на SCL файл