Начало Продукти Релейни защити СЕРИЯ DRAGONRBP D Диференциална защита на шини (ДЗШ)

RBP D Диференциална защита на шини (ДЗШ)

Системата за диференциална защита на шини (ДЗШ) е с децентрализирана структура, състояща се от Централен Модул RBP Dc и до 32 броя Периферни Модули (RFI D или RBP D). Комуникацията между ЦМ и ПМ се осъществява посредством специализиран RBP switch и високоскоростен оптичен интерфейс.

ДЗШ е селективна, бърза и надеждна защита при всички видове вътрешни къси съединения по шинните системи (в до 4 отделни зони) на подстанциите за средно, високо и свръхвисоко напрежение. Защитата е подходяща за различни видове токови трансформатори – със стоманено ядро и тип Rogowski.

Децентрализираната структура позволява максимално ефективното интегриране на диференциалната защита RBP в зависимост от конкретната схема на шинната система.

 

 

Релейна защита, автоматика и телемеханика

 • Диференциална защита
 • Диференциалнотокова отсечка
 • Устройство за резервиране отказа на прекъсвача (УРОП)
 • Контрол на изключвателните вериги

Мониторинг и управление на съоръжения (прекъсвач, разединители, земни ножове)

Регистратор на осцилографна информация (Disturbance Recorder)

 • Избор на честота на сканиране – 1kHz / 2kHz
 • Избор на стартови условия
 • Избор на режим на регистриране – overwrite или saturate
 • Настройка на продължителността на събитието
 • Съдържание на кадъра – моментни стойности на аналогови и цифрови величини
 • COMTRADE формат на данните

Регистратор на бавни преходни процеси (Data Logger)

 • Избор на честота на сканиране – 50 / 10 / 1Hz
 • Избор на стартови условия
 • Избор на величини за запис
 • Режим на регистриране – overwrite
 • Настройка на продължителността на събитието
 • Съдържание на кадъра – ефективни стойности на аналогови величини
 • COMTRADE формат на данните

Регистър на събития (Event Recorder)

 • До 1000 записа
 • Съдържание на записа – тип на събитието, числена информация, астрономическото време на събитието (година, месец, ден, час, секунда, милисекунда)
 • Режим на регистриране – overwrite

Протоколи

 • Връзка със SCADA-система – IEC61850, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, MODBUS RTU/TCP
 • Фирмен протокол – ROCON MMI протокол
 • Web-базиран интерфейс – HTTP
 • Достъп до файловата система - FTP

Конфигуриране, настройка, администриране

 • Вграден Web-server
 • Програма ROCON MMI D

Опции

 • До 32 броя Периферни Модули RFI D или RBP D