Начало Продукти Релейни защити СЕРИЯ DRAGONRLI D Дистанционна и Диференциална защита на линии

RLI D Дистанционна и Диференциална защита на линии

Дистанционна защита тип RLI Dd

Устройството RLI Dd е предназначено за основна или резервна защита на линии ВН. То включва дистанционна защита с 5 зони и е подходящо за всички нива на напрежение и видове мрежи.

RLI Dd осигурява високоскоростно и фазово-селективно идентифициране на къси съединения. В зависимост от приложението RLI Dd позволява конфигуриране за трифазно, или еднофазно и трифазно изключване на прекъсвачи и автоматично повторно включване (АПВ). Защитата е подходяща за всички видове токови трансформатори - със стоманено ядро и тип Rogowski. В случай, че липсва локален контролер (BCU), са включени и функциите за локално и дистанционно управление.

Релейна защита, автоматика и телемеханика

 • Дистанционна защита
 • Блокировка от "люлеене"
 • Край със слабо захранване
 • Четиристъпална посочна или непосочна максималнотокова защита с или без времезакъснение
 • Посочна или непосочна максималнотокова защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 • Четиристъпална посочна или непосочна токова земна защита с или без времезакъснение
 • Посочна или непосочна токова земна защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 • Минималнотокова защита
 • Защита от небаланс по ток
 • STUB защита
 • Тристъпална максималнонапреженова защита
 • Тристъпална минималнонапреженова защита
 • Двустъпална максималнонапреженова защита за напрежения с обратна последователност
 • Мощностна земна защита
 • Посочна максималномощностна защита
 • Посочна минималномощностна защита
 • Тристъпална земна контрола
 • Четиристъпална максималночестотна защита
 • Четиристъпална минималночестотна защита
 • Четиристъпална защита по скорост на изменение на честотата (df/dt)
 • Защита от термично претоварване
 • Блокировка по 2-ри хармоник
 • Функция "Динамични настройки" (Cold Load Pickup)
 • Функция "Високочестотно ускорение" (Teleprotection)
 • Автоматично повторно включване (АПВ)
 • Блокировка при неизправност в напреженовите вериги (БННВ)
 • Контрол симетрията на напреженовите вериги
 • Устройство за резервиране отказа на прекъсвача (УРОП)
 • Защита от непълнофазен режим на прекъсвача
 • Контрол на фазовия ред
 • Контрол на изключвателните вериги (ТС74)
 • Контрол на токовите вериги
 • Контрол на ресурса на прекъсвача
 • Проверка на синхронизма

Мониторинг и управление на съоръжения (прекъсвач, разединители, земни ножове)

Регистратор на осцилографна информация (Disturbance Recorder)

 • Избор на честота на сканиране - 1kHz / 2kHz
 • Избор на стартови условия
 • Избор на режим на регистриране - overwrite или saturate
 • Съдържание на кадъра - моментни стойности на аналогови и цифрови величини
 • COMTRADE формат на данните

Регистратор на бавни преходни процеси (Data Logger)

 • Избор на честота на сканиране - 50 / 10 / 1Hz
 • Избор на стартови условия
 • Избор на величини за запис
 • Режим на регистриране - overwrite
 • Настройка на продължителността на събитието
 • Съдържание на кадъра - ефективни стойности на аналогови величини
 • COMTRADE формат на данните

Регистър на събития (Event Recorder)

 • До 1000 записа
 • Съдържание на записа - тип на събитието, числена информация, астронономическото време на събитието (година, месец, ден, час, минута, секунда, милисекунда)
 • Режим на регистриране - overwrite

Протоколи

 • Връзка със SCADA-система - IEC61850, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, MODBUS RTU/TCP
 • Фирмен протокол - ROCON MMI протокол
 • Web-базиран интерфейс - HTTP
 • Синхронизиране на астрономическото време - PTP (IEEE 1588), NTP/SNTP, IRIG-B or PPS
 • Достъп до файловата система - FTP

Конфигуриране, настройка, администриране

 • Вграден Web-server
 • Програма ROCON MMI D

Опции

 • Разширение с допълнителни входно-изходни модули (I/O modules)

 

Дистанционна и диференциална защита тип RLI Dl

Релейна защита, автоматика и телемеханика

 • Дистанционна защита
 • Блокировка от "люлеене"
 • Край със слабо захранване
 • Диференциална защита за извод
 • Диференциалнотокова отсечка за извод
 • Четиристъпална посочна или непосочна максималнотокова защита сили без времезакъснение
 • Посочна или непосочна максималнотокова защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 • Четиристъпална посочна или непосочна токова земна защита с или без времезакъснение
 • Посочна или непосочна токова земна защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 • Минималнотокова защита
 • Защита от небаланс по ток
 • STUB защита
 • Тристъпална максималнонапреженова защита
 • Тристъпална минималнонапреженова защита
 • Двустъпална максималнонапреженова защита за напрежения с обратна последователност
 • Мощностна земна защита
 • Посочна максималномощностна защита
 • Посочна минималномощностна защита
 • Тристъпална земна контрола
 • Четиристъпална максималночестотна защита
 • Четиристъпална минималночестотна защита
 • Четиристъпална защита по скорост на изменение на честотата (df/dt)
 • Защита от термично претоварване
 • Блокировка по 2-ри хармоник
 • Функция "Динамични стойности" (Cold Load Pickup)
 • Функция "Високочестотно ускорение" (Teleprotection)
 • Автоматично повторно включване (АПВ)
 • Блокировка при неизправност в напреженовите вериги (БННВ)
 • Контрол симетрията на напреженовите вериги
 • Устройство за резервиране отказа на прекъсвача (УРОП)
 • Защита от непълнофазен режим на прекъсвача
 • Контрол на фазовия ред
 • Контрол на изключвателните вериги (ТС74)
 • Контрол на токовите вериги
 • Контрол на ресурса на прекъсвача
 • Проверка на синхронизма

Мониторинг и управление на съоръжения (прекъсвач, разединители, земни ножове)

Регистратор на осцилографна информация (Disturbance Recorder)

 • Избор на честота на сканиране - 1kHz / 2kHz
 • Избор на стартови условия
 • Избор на режим на регистриране - overwrite или saturate
 • Настройки на продължителността на събитието
 • Съдържание на кадъра - моментни стойности на аналогови и цифрови величини
 • COMTRADE формат на данните

Регистратор на бавни преходни процеси (Data Logger)

 • Избор на честота на сканиране - 50 / 10 / 1Hz
 • Избор на стартови условия
 • Избор на величини за запис
 • Режим на регистриране - overwrite
 • Настройка на продължителността на събитието
 • Съдържание на кадъра - ефективни стойности на аналогови величини
 • COMTRADE формат на данните

Регистър на събития (Event Recorder)

 • До 1000 записа
 • Съдържание на записа - тип на събитието, числена информация, астрономическото време на събитието (година, месец, ден, час, минута, секунда, милисекунда)
 • Режим на регистриране - overwrite

Протоколи

 • Връзка със SCADA-система - IEC61850, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, MODBUS RTU/TCP
 • Фирмен протокол - ROCON MMI протокол
 • Web-базиран интерфейс - HTTP
 • Синхронизиране на астрономическото време - PTP (IEEE 1588), NTP/SNTP, IRIG-B or PPS
 • Достъп до файловата система

Конфигуриране, настройка, администриране

 • Вграден Web-server
 • Програма ROCON MMI D

Опции

 • Разщирение с допълнителни входно-изходни модули (I/O modules)