Начало Продукти Релейни защити СЕРИЯ DRAGONRTI D Диференциална защита на силови трансформатори

RTI D Диференциална защита на силови трансформатори

RTI D е предназначен за основна релейна защита за селективно изключване от всички видове къси съединения в силовите трансформатори. Включена е и функция на чувствителна защита срещу вътрешни земни съединения.

В зависимост от приложението RTI D може да се използва за трифазни или еднофазни силови трансформатори.

Защитата е подходяща за всички видове токови трансформатори - със стоманено ядро и тип Rogowski.

В случай, че липсва локален контролер (BCU), са включени и функциите за локално и дистанционно управление.

Релейна защита, автоматика и телемеханика

 • Диференциална защита за трансфоматор
 • Диференциалнотокова отсечка за трансформатор
 • Четиристъпална непосочна максималнотокова защита с или без времезакъснение
 • Непосочна максималнотокова защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 • Четиристъпална непосочна токова земна защита с или без времезакъснение
 • Непосочна токова земна защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 • Максималнотокова защита за токове с обратна последователност
 • Защита от небаланс по ток
 • Диференциална защита за токове с нулева последователност
 • Защита от термично претоварване
 • Блокировка по 2-ри хармоник
 • Устройство за резервиране отказа на прекъсвача (УРОП)
 • Контрол на фазовия ред
 • Контрол на изключвателните вериги (TC74)
 • Контрол на токовите вериги

Мониторинг и управление на съоръжения (прекъсвач, разединители, земни ножове)

Регистратор на осцилографна информация (Disturbance Recorder)

 • Избор на честота на сканиране – 1kHz / 2kHz
 • Избор на стартови условия
 • Избор на режим на регистриране - overwrite или saturate
 • Настройка на продължителността на събитието
 • Съдържание на кадъра  - моментни стойности на аналогови и цифрови величини
 • COMTRADE формат на данните

Регистратор на бавни преходни процеси (Data Logger)

 • Избор на честота на сканиране – 50 / 10 / 1Hz
 • Избор на стартовите условия
 • Избор на величини за запис
 • Режим на регистриране – overwrite
 • Настройка на продължителността на събитието
 • Съдържание на кадъра – ефективни стойности на аналогови величини
 • COMTRADE формат на данните

Регистър на събития (Event Recorder)

 • До 1000 записа
 • Съдържание на записа - тип на събитието, числена информация, астрономическото време на събитието (година, месец, ден, час, минута, секунда, милисекунда)
 • Режим на регистриране – overwrite

Протоколи

 • Връзка със SCADA-система - IEC61850, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, MODBUS RTU/TCP
 • Фирмен протокол - ROCON MMI протокол
 • Web-базиран interface - HTTP
 • Синхронизиране на астрономическото време - PTP (IEEE 1588), NTP/SNTP, IRIG-B or PPS
 • Достъп до файловата система – FTP

Конфигуриране, настройка, администриране 

 • Вграден Web-server
 • Програма ROCON MMI D

Опции

 • Разширение с допълнителни входно-изходни модули (I/O modules)