Начало Продукти Релейни защити СЕРИЯ DRAGONRMI D Релейна защита на двигатели

RMI D Релейна защита на двигатели

RMI D представлява устройство за релейна защита и управление на големи (>2 MW) асинхронни и синхронни двигатели. Устройството е подходящо за средни (от 0,5 до 2 MW) и малки (от 0,1 до 0,5 MW) двигатели, където са необходими функциите на посочна земна, напреженова и честотна защита.

RMI D може да се използва също като основна защита на генератори.

Защитата е подходяща за различни видове токови трансформатори – със стоманено ядро и тип Rogowski.

 
 
Релейна защита, автоматика и телемеханика
 • Диференциална защита за двигател - опция
 • Защита от недопустимо дълъг пусков процес
 • Защита от многократно включване на двигателя
 • Защита от блокиране на ротора
 • Защита от внезапна загуба на товар
 • Защита от отпадане на външното принудително охлаждане
 • Защита от загуба на възбуждането
 • Защита от превъзбуждане
 • Четиристъпална посочна или непосочна максималнотокова защита с или без времезакъснение
 • Посочна или непосочна максималнотокова защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 • Четиристъпална посочна или непосочна токова земна защита с или без времезакъснение
 • Посочна или непосочна токова земна защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 • Минималнотокова защита
 • Максималнотокова защита за токове с обратна последователност
 • Защита от небаланс по ток
 • Тристъпална максималнонапреженова защита
 • Тристъпална минималнонапреженова защита
 • Двустъпална максималнонапреженова защита за напрежения с обратна последователност
 • Посочна максималномощностна защита
 • Посочна минималномощностна защита
 • Тристъпална земна контрола
 • Четиристъпална максималночестотна защита
 • Четиристъпална минималночестотна защита
 • Четиристъпална защита по скорост на изменение на честотата (df/dt)
 • Защита от термично претоварване
 • Дъгова защита
 • Блокировка при неизправност в напреженовите вериги (БННВ)
 • Контрол симетрията на напреженовите вериги
 • Устройство за резервиране отказа на прекъсвача (УРОП)
 • Контрол на фазовия ред
 • Контрол на изключвателните вериги (TC74)
 • Контрол на токовите вериги
 • Контрол на ресурса на прекъсвача

 Мониторинг и управление на съоръжения (прекъсвач, разединители, земни ножове)

Регистратор на осцилографна информация (Disturbance Recorder)
 • Избор на честота на сканиране – 1kHz / 2kHz
 • Избор на стартови условия
 • Избор на режим на регистриране - overwrite или saturate
 • Настройка на продължителността на събитието
 • Съдържание на кадъра  - моментни стойности на аналогови и цифрови величини
 • COMTRADE формат на данните

Регистратор на бавни преходни процеси (Data Logger)

 • Избор на честота на сканиране – 50 / 10 / 1Hz
 • Избор на стартовите условия
 • Избор на величини за запис
 • Режим на регистриране – overwrite
 • Настройка на продължителността на събитието
 • Съдържание на кадъра – ефективни стойности на аналогови величини
 • COMTRADE формат на данните
Регистър на събития (Event Recorder)
 • До 1000 записа
 • Съдържание на записа - тип на събитието, числена информация, астрономическото време на събитието (година, месец, ден, час, минута, секунда, милисекунда)
 • Режим на регистриране – overwrite

Протоколи

 • Връзка със SCADA-система - IEC61850, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, MODBUS RTU/TCP
 • Фирмен протокол - ROCON MMI протокол
 • Web-базиран interface - HTTP
 • Синхронизиране на астрономическото време - PTP (IEEE 1588), NTP/SNTP, IRIG-B or PPS
 • Достъп до файловата система – FTP

Конфигуриране, настройка, администриране

 • Вграден Web-server
 • Програма ROCON MMI D

Опции

 • Разширение с допълнителни входно-изходни модули (I/O modules)