Начало Продукти Релейни защити СЕРИЯ DRAGONRFI D Максималнотокова защита

RFI D Максималнотокова защита

RFI D е устройство за релейна защита и управление, предназначено за практически  всички нива на напрежение. Устройството може да се използва като основна или резервна защита.

RFI D може да се използва при всички видове заземяване на мрежата – директно, през активно съпротивление, изолирани или компенсирани.

При използване за трансформатори е включена и чувствителна защита срещу вътрешно земно съединение. Защитата е подходяща за всички видове токови трансформатори – със стоманено ядро и тип Rogowski.

RFI D може да бъде използванo и като елемент (Периферен Модул) от децентрализираната система за диференциална защита на шини RBP D.

 

Релейна защита, автоматика и телемеханика

 • Четиристъпална посочна или непосочна максималнотокова защита с или без времезакъснение
 • Посочна или непосочна максималнотокова защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 •  Четиристъпална посочна или непосочна токова земна защита с или без времезакъснение
 • Посочна или непосочна токова земна защита със зависимо от големината на тока времезакъснение (с 12 вградени характеристики - ANSI/IEC inverse time characteristics)
 •  Минималнотокова защита
 • Максималнотокова защита за токове с обратна последователност
 • Защита от небаланс по ток
 • Земна защита от висши хармоници
 • Диференциална защита за токове с нулева последователност
 • Адмитансна защита
 • Тристъпална максималнонапреженова защита
 • Тристъпална минималнонапреженова защита
 • Двустъпална максималнонапреженова защита за напрежения с обратна последователност
 • Двустъпална минималнонапреженова защита за напрежения с права последователност
 • Двустъпална максималнонапреженова защита за напрежения с права последователност
 • Мощностна земна защита
 • Посочна максималномощностна защита
 • Посочна минималномощностна защита
 • Тристъпална земна контрола
 • Четиристъпална максималночестотна защита
 • Четиристъпална минималночестотна защита
 • Четиристъпална защита по скорост на изменение на честотата (df/dt)
 • Защита от термично претоварване
 • Защита при изместване вектора на напрежението
 • Дъгова защита
 • Блокировка по 2-ри хармоник
 • Функция „Динамични настройки“ (Cold Load Pickup)
 • Функция „ВЧ-ускорение“ (Teleprotection)
 • Автоматично повторно включване (АПВ)
 • Блокировка при неизправност в напреженовите вериги (БННВ)
 • Контрол симетрията на напреженовите вериги
 • Устройство за резервиране отказа на прекъсвача (УРОП)
 • Контрол на фазовия ред
 • Контрол на изключвателните вериги (TC74)
 • Контрол на токовите вериги
 • Контрол на ресурса на прекъсвача
 • Проверка на синхронизма
Функции за автоматизация и дистанционно управление
 

Регистратор на осцилографна информация (Disturbance Recorder)

 • Избор на честота на сканиране – 1kHz 2kHz
 • Избор на стартови условия
 • Избор на режим на регистриране - overwrite или saturate
 • Съдържание на кадъра  - моментни стойности на аналогови и цифрови величини
 • COMTRADE формат на данните
 

Регистратор на бавни преходни процеси (Data Logger)

 • Избор на честота на сканиране – 50 / 10 / 1Hz
 • Избор на стартови условия
 • Функцията може да бъде активирана или забранена
 • Режим на регистриране – overwrite
 • Съдържание на кадъра – ефективни стойности на аналогови величини
 • COMTRADE формат на данните
 

Регистър на събития (Event Recorder)

 • До 1000 записа
 • Съдържание на записа – тип на събитието, числена информация, астрономическо време на събитието (година, месец, ден, час, минута, секунда, милисекунда)
 • Режим на регистриране – overwrite
 
Протоколи
 • Връзка със SCADA-система - IEC61850, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, MODBUS RTU/TCP
 • Фирмен протокол – ROCON MMI протокол
 • Уеб-базиран интерфейс – HTTP
 • Синхронизиране на астрономическото време - PTP (IEEE 1588), NTP/SNTP, IRIG-B или PPS
 • Достъп до файловата система – FTP
 

Конфигуриране, настройка, администриране

 • Вграден Web-server
 • Програма ROCON MMI D
 

Опции

 • Разширение с допълнителни входно-изходни модули (I/O modules)