RTU D Локален контролер

RTU D е локален контролер, предназначен за високоволтовата част на подстанциите.

Основните характеристики на RTU D са: контрол за положението на съоръженията, висока точност на измерване, алармена сигнализация, SCADA комуникациии др.

При необходимост има възможност за увеличаване броя на цифровите входове и изходи посредством външни модули (RTBs) – I/O до 256/96.

За локалното управление на първичните съоръжения и за визуализация на еднолинейна схема, са осигурени голям графичен дисплей, клавиатура и светодиодна индикация.